Wild Beauty Art
2024

9. avgust
Dječiji park na putu za Crno jezero,
12 h

BABYARTIĆ – KONCERTI ZA BEBE

petak, 9. avgust
Dječiji park na putu za Crno jezero, 12 h
BABYARTIĆ – KONCERTI ZA BEBE

Umjetničko udruženje ARTYSH:LAB
Bojana Dadić, violina
Emilija Petković, klavir
Neda Aleksić, klavir 

Umjetničko udruženje Artysh:Lab bavi se kreiranjem interaktivnih koncerata i muzičkih radionica za bebe i djecu od perinatalnog perioda do dvanaeste godine. U dosadašnjem radu izvedeno je više od 500 interaktivnih koncerata, sprovedena su četiri naučna istraživanja i realizovani različiti projekti u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i razvojnom vrtiću Venčić. Naučno-umjetnički razvojni centar Muzikuj (se) pokretom namijenjen odraslima (stručnjacima, roditeljima djece ranog uzrasta i hobistima) i naučno-istraživačkoj djelatnosti oformljen je 2023. godine. Rezultati istraživanja organizacije, predstavljeni na domaćim i međunarodnim konferencijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, pokazali su da djeca reaguju na programe i u njima uživaju, da se kroz muziku i pokret može uticati na psihomotorni razvoj u najranijem uzrastu. Organizacija sprovodi edukacije budućih stručnjaka iz oblasti ranog razvoja za primjenu muzičkih aktivnosti u svom radu, kreira programe za djecu tipičnog razvoja i za djecu s teškoćama senzorne integracije, radi na razvoju nove publike u muzičkoj umjetnosti i širi ideju o značaju nastupanja za najmlađe.

Neda Aleksić, specijalista muzičke umetnosti–pijanistkinja i doktorand na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Uspješno je nastupala kao solistkinja i kamerni muzičar, usavršavala se kod istaknutih klavirskih pedagoga u zemlji i inostranstvu. Nakon završene specijalizacije, u klasi prof. Lidije Stanković, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, zainteresovala se za kreiranje i razvoj programa za djecu ranog uzrasta. Osnovala je Umjetničko udruženje Artysh:Lab, 2015. godine, u okviru kojeg ostvaruje saradnje sa stručnjacima iz različitih oblasti dječjeg razvoja. Bavi se naučnim radom proučavajući uticaj muzike i pokreta na razvoj djece u ranom uzrastu. S timom stručnjaka, kreira i realizuje interaktivne koncerte i muzičke radionice za djecu uzrasta od 0 do 12 godina. Posjeduje sertifikat Instututa Žak-Dalkroz u Ženevi za primjenu Dalkrozovog pristupa u radu koji se odnosi na muziku i pokret u različitim sferama muzičkog izvođaštva i pedagogije. Autorka je koncepta Muzikuj (se) pokretom koji podrazumijeva rad s odraslima kroz različite oblike edukacija i radionica od oktobra 2023. godine.

Bojana Dadić, violinistkinja, diplomirala je u klasi prof. Dejana Mihailovića, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Tokom studija učestvovala je u velikim koncertnim projektima i bila članica Festivalskog orkestra KotorArta i međunarodnog festivala u Bugarskoj. Nastupala je u brojnim kamernim sastavima, a 2010. godine s klavirskim kvintetom postala je laureat na Međunarodnom takmičenju gudača u Srbiji. Kao studentkinja, bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Pedagogijom se bavi deset godina i ima iskustvo u individualnom radu, kao i u grupnoj nastavi s djecom svih uzrasta. Članica je Umjetničkog udruženja ARTYSH:LAB od 2015. godine. Kao izvođačica, nastupila je na velikom broju koncerata za bebe i djecu u Beogradu, Kragujevcu, Šapcu, Loznici, Kraljevu i Novom Sadu. Članica je gudačkog kvarteta Pandora s kojim nastupa od 2015. godine. U cilju približavanja klasičnih instrumenata široj publici, s kvartetom izvodi poznate obrade hitova pop, rok i haus muzike. U saradnji s produkcijom Artz nastupala je u BiH, a u saradnji sa ESYO u Italiji na filmskim festivalima u Torinu i Bolonji. Zaposlena je kao nastavnica violine u Muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu.

Emilija Petković, pijanistkinja, osnovno muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi Dr Vojislav Vučković u Čačku, u klasama prof. Natalije Radovanović i prof. Magdalene Popović. Školovanje je nastavila u Srednjoj muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu, u klasi prof. Zlate Maleš. Osnovne, master i specijalističke studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi red. profesora Ninoslava Živkovića. U toku školovanja učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima na kojima je osvajala mnoge nagrade. Nastupala je na koncertima u Beogradu: u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, Galeriji Kolarčeve zadužbine, Sali Beogradske filharmonije, Etnografskom muzeju, Velikoj sali Studentskog kulturnog centra, Galeriji Artget, Dečjem kulturnom centru, Ustanovi kulture Parobrod. Usavršavala se na majstorskim kursevima istaknutih pedagoga i izvođača kao što su: Sijavuš Gadžijev, Konstantin Bogino, Lidija Bizjak, Simon Ada-Rejs, Ninoslav Živković, Marija Đukić, Aleksandar Madžar, Mihael Ude, Žak Ruvije. Zaposlena je kao nastavnica klavira u Muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu. Redovno nastupa na koncertima za djecu u okviru udruženja Artysh:lab.

Praktične informacije

Vrijeme

petak, 9. avgust, 12 h

Lokacija

Dječiji park na putu za Crno jezero

Tivat Music Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.