Wild Beauty Art Festival 2023

Peti Međunarodni festival Wild Beauty Art održan je od 16. jula do 13. avgusta sa sloganom One for All, All for One, i predstavljao je tačku spajanja tri važne grane Crne Gore: kulturu, ekologiju i turizam. Festival se održao pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, uz generalno sponzorstvo kompanije One, dok su realizaciju festivala podržali partneri i prijatelji festivala Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Međunarodni festival KotorArt, Ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore i drugi.

Pogledajte naše galerije na Flickr